26.09.2013
Aktuelt nyt fra varmeværket:

Endelig afregning til Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.A ´s andelshavere.

Afregning vil finde sted i oktober, november og december måned 2016 og vil blive
modregnet på opkrævninger på a conto varme fra Aalborg Varmeforsyning.

Bortset fra de ejendomme som har skiftet ejer efter overdragelsen. Disse tidligere
forbrugere vil først i november måned modtage et brev , hvor der anmodes om
oplysning om kontonummer , så beløbet kan indbetales.

Er der spørgsmål kan henvendelse ske til
fjernvarme@nrsb.dk.

Anette Valentin
Formand.

 

04.03.2015

I forbindelse med udskiftning af hovedledning på Nymarksvej med opstart i uge 12, skal stikledningen til deres ejendom udskiftes. Udskiftningen bliver uden omkostning for dem, men kan medføre lidt trafikgener, som vi naturligvis vil forsøge at minimere mest muligt, samtidig vil der være periodiske afbrydelser af varmen.
Vi er i den forbindelse nød til at få adgang til ejendommens varmerum, og vi beder dem derfor kontakte os for nærmere aftale om tidspunkt m.v.
For at udskiftningen kan foregå så gnidningsløst som muligt, skal der være fri adgang til fjernvarmestikket.
Vi forventer at projektet er færdigt i uge 16.
 

   6.1.2015

Der er konstateret et brud i Niels Lykkesgade derfor er det desværre
nødvendigt at lukke for varmen:
 
Onsdag den 7.januar 2015 fra kl. 9.00  på følgende adresser :
 

Ane Damsgade nr 15
Østergade nr 36 38 40 42 44 46 48 50 52  56 58 og 62.
Ziglersvej nr 1 3a 3b 4 og 6.
Niels Lykkesgade nr 2abcd.
 Baghus bagved Østergade nr 36.
 
Arbejdet vil blive udført så hurtigt som muligt, men da arbejdets omfang vil først
være kendt, når vi får gravet op, kan der ikke pt. oplyses hvornår
der kan åbnes igen.

 

                                                                                                                                                                          19.12.2014

JULELUKKET
Kontoret er lukket fra:
 mandag den 22.december 2014 til
 mandag den 05. januar  2015.

Vi kan kontaktes på vagttelefon:
20622099

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår


 

 

10.12.2014

Pga ledningsbrud er der lukket for fjernvarmen (varmtvand) på følgende gader :

 
 
Lindholmsvej
A.C.Jacobsensvej
P.P.Hedegaardsvej fra nr 2 til 14 og fra nr 1 til 13
Under Lindene
Knud Skotsgade
Kjeldsgade
Vestergade fra nr 48 til nr 64 og fra nr 71 til 91.
 
Torsdag d. 11.december kl. 09.30 - 15.00.
 
 
 

 

06.12.2014

Til Forbrugeren

Vingevej 4-6

Toftevej 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29

8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

Thuresensvej 28

Grundet nødvendigt ledningsarbejde vil varmeforsyningen være afbrudt:

Fra Mandag den 08.12.2014 kl. 07.30

Til Mandag den 08.12.2014 kl. 16.00


Arbejdet vil blive fremmet mest muligt, og varmeforsyningen vil blive genoptaget uden yderligere varsel straks ved arbejdets afslutning.

Såfremt vejret forhindrer arbejdets gennemførelse, vil det blive forsøgt gennemført den følgende hverdag uden yderligere varsel.

Da det er absolut nødvendigt, at hovedventilerne til ejendommen er lukkede, bedes De venligst sørge for adgang til disse.

Har De selv lukket for hanerne – både fremløb og retur- bedes denne meddelelse sat i døren på et for personalet synligt sted.


 


 

18.12.2014

Grundet nødvendigt ledningsarbejde vil varmeforsyningen være afbrudt

fra, fredag 20/12-2013 kl. 08:00

til,  fredag 20/12-2013 kl. 14:00

på Lerumbakken og laksevågen.

Arbejdet vil blive fremmet mest muligt, og varmeforsyningen vil blive genoptaget uden yderligere varsel straks efter arbejdets afslutning.  Såfremt vejret forhindre arbejdets gennemførsel, vil det blive forsøgt gennemført den følgende hverdag uden yderligere varsel.

 

 

19.10.2013

Grundet omlægninger vil der tirsdag den 22/10-2013  fra kl 07:00 til kl 18:00 være lukket for fjernvarmen på dele af Toftevej,  øverste dele af Skansevej og Rolighedsvej

18.10.2013

Vi har erfaret driftsforstyrrelser i varmelevering fra Aalborg Forsyningsvirksomhed. Der arbejdes på sagen og vi forventer at der hurtigt leveres varme igen.

Samtidig er der opstået akut brud på et fjernvarmerør på Kirke Alle hvilket også i det nærmeste område kan medføre leveringsforstyrrelser

 

26.09.2013

Mandag den 30/9-2013 Lukkes der, grundet reparationsarbejde for varmen på hele Højvangsvej, Vingevej og på Toftevej fra nr. 1 til nr. 34 samt Mellemvangen fra nr. 1 til nr. 17 Der vil være lukket i tidsrummet 07:00 til 17:00

 

----

01.08.2013

indkaldelse til Generalforsamling 2013.

Hermed indkaldes til generalforsamling ,som afholdes i Restauranten på 
Lerumbakken

       Torsdag, den 29.august. 2013

med følgende program

Kl. 18.00   Spisning
Kl. 19.00   Generalforsamling
med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Af hensyn til middagen bedes tilmelding ske til vores 
kontor senest den 
27.august 2013.
 
Anette Valentin
formand

0

3.07.2013

På grund af ledningsomlægninger er området nord og vest for Østergade helt eller delvist uden forsyning.

 

Vi må beklageligvis oplyse, at i forbindelse med omlægningen af fjernvarmenettet er der opstået en uforudset forhindring. Vores forsøg på at lede fjernvarmevandet af andre kanaler så vores forbrugere ikke ville blive berørt af denne omlægning, er desværre mislykkedes og derfor kan der ikke forventes normal varmeforsyning, før fredag den 5/7 om eftermiddagen.

----

02.07.2013

Fjernvarmeafbrydelse.

På grund af ledningsomlægninger er fjernvarmeforsyningen afbrudt

Tirsdag d. 02. juli kl. 13.00 til kl. 19.00

Til følgende adresser :

Ane Dams Gade nedre del

Bondrupsgade østlige del

Galstersgade nr. 13-21

----


I forbindelse med forsyningsomlægning kan der forekomme forsyningsproblemer i den vestlige del af Nørresundby,
sandsynligvis kvarteret omkring Lindholmsvej, Under Lindene, Peder P. Hedegårdsvej, Fuglsangsvej, Knud Skots Gade m.m.

 

----

Omlægning af Nørresundby Fjernvarme i 2013

Al varme leveret til vores kunder af Nørresundby Fjernvarmeforsyning Am.b.A købes hos Aalborg Fjernvarmeforsyning,
og der vil i fremtiden ikke vil være brug for vores varmeværk som reserveværk

 

For at kunne levere varmen til den mest fordelagtige pris, omlægges fjernvarmen derfor som nævnt på vores seneste
generalforsamling således, at vi ikke mere skal have varmen, som vi køber hos Aalborg Fjernvarmeforsyning ledt ind
igennem ejendommen i Galstersgade.

For at sikre trykket af den leverede varmen til alle vores kunder, bygges der derfor en pumpestation på vores grund
med start medio februar og hele omlægningen, som er af ren teknisk karakter ,vil være klar til efteråret.

Der kan  forekomme driftsforstyrrelser for nogle forbrugere i ugerne 24, 25, 26 og 27. Samtidig vil der også være planlagte afbrydelser under ledningsomlægningerne.

Der vil i perioden blive informeret på Nørresundby Fjernvarmeforsynings hjemmeside : www.fjernvarme.nrsb.dk

På bestyrelsens vegne

Anette Valntin
Formand.


                         ----------