Tariffer

Priserne er gældende fra 1. juni 2014.

Tilslutningsafgifter

Tilslutningsafgift:         Incl. moms   Excl. moms
Investeringsbidrag op til 500 m2

kr. 12.500,00

   kr.  10.000,00
Herudover pr. m2

kr.         25,00

   kr.          20,00
Opgravning egen grund. fra fortovets bagkant. Pr. meter og med dim. 40 mm. (større efter regning)

kr.       725,00

   kr.        580,00
                 

Fjernvarmepriser                                                                   

Varmeforbrug
Pr. M3 (Fjernvarmevand)

kr.         16,25

kr.        13,00  

 

 

 
Fast årlig afgift  

kr.    1.250,00

kr.    1.000,00
Målerafg. for målere Qs 5 eller større

kr.       625.00

kr.       500.00
Fast afgift pr m2 boligareal

kr.         21,25

kr.         17,00
Fast afgift kælderareal, vægtes 25% kr.           5,31 kr.           4,25
Fast afgift pr m2 erhvervsareal

kr.         21,25

kr.         17,00
 

 

 
     
Gebyrer    
Rykkerskrivelse pr. gang   kr.      100.00
Åbne/lukke gebyr   kr.      375.00

Årlig a´conto betaling fordeles på 4 rater Afregningsaflæsningen foretages medio maj måned og slutafregningen udsendes ultimo juni måned.

De anførte priser er excl. MOMS.