Organisation
Nørresundby fjernvarme er et A.m.b.A. - selskab som de fleste private varmeværker. I et A.m.b.A - selskab skal driften "hvile i sig selv". Der må ikke skabes overskud på langt sigt, og der betales ikke skat. Varmeværket har en brugervalgt bestyrelse. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af august måned . Indvarsling sker ved annoncering i de lokale blade senest 14 dage før.Nørresundby fjernvarmeværk er medlem af Dansk Fjernvarme (DFF), som er en interesseorganisation for fjernvarmeværker. Herigennem varetages varmeværkets almene interesser overfor det omgivende samfund.